Tel: 602 797 066

Nasze sala wyposażona jest wyposażona w komputery oraz wszystkie pomoce dydaktyczne które pomog± opanować wiedzę teoretyczn± z dziedziny jazdy samochodem.

ul. Orzechowa 13 Warszawa Tel: +48 501-221-352